Paardrijlessen:
Bixie and Friends € 50,00 ( voor 3 lessen )
Lessen 6-15 jaar € 78,50 per maand
Lessen vanaf 16 jaar € 85,00 per maand
Lessen eigen pony/paard € 42,50 per maand
Losse groepsles € 27,50 per les
Kennismakingsles 12-16 jaar € 20,00 per les ( max 1 les)
Carrousellessen en voorkeurspony:
Carrousel pony naast een vaste les € 40,00 per maand naast groeps les
Carrousel paard naast een vaste les € 45,00 per maand naast groeps les
Carrousel eigen pony € 20,00 per maand
Carrousel eigen paard € 25,00 per maand
Voorkeurspony € 21,00 per maand (4 lessen)
Privélessen:
Privéles manege pony/paard ½ uur € 36,00 per les
Privéles manege pony/paard ½ uur duo les € 31,00 p.p. per les
Privéles eigen pony/paard ½ uur € 30,00 per les
Instructie van buitenaf ( alleen in overleg), bakhuur € 12,50 per keer
Verzorgpony/paard:
Verzorgpony 3x p.w. zonder carrousel € 199,95 p.m.
Verzorgpony 3x p.w. met carrousel € 206,50 p.m.
Verzorgpaard 3x p.w. zonder carrousel € 232,00 p.m.
Verzorgpaard 3x p.w. met carrousel € 245,00 p.m.
Lease:
Lease pony 3 dagen in de week € 255,00 p.m.
Lease paard 3 dagen in de week € 295,00 p.m.
Volledig lease pony € 512,50 p.m.
Volledig lease paard € 567,50 p.m.
Stalling:
Paard nieuwe hal € 440,00 p.m.
Pony nieuwe hal (tot 148) € 390,00 p.m.
Tarieven extra diensten
Hooi € 31,50 p.m.
Zaagsel/vlas € 32,50 p.m.
Apart buitenzetten € 26,00 p.m.
Trailer € 12,50 p.m.
Longeren € 27,50 per keer
Rijden € 32,50  per keer
Kasthuur ( max 1 persoon per kast) € 12,50 p.m.