Ten behoeve van veiligheid en paardrij-plezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels. Deze zijn van toepassing op de ruiter, het publiek en de eigenaren van paarden/pony’s op ons terrein.

Voor iedereen geldt:

 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
 • Niet rennen en schreeuwen op stal. Ook rond de rijbaan dient er rust te zijn
 • Er mag in de stallen en te paard niet gerookt worden.
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden
 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moeten altijd direct na gebruik worden opgeruimd.


Voor iedere ruiter geldt:

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt.
 • Klanten of vrijwilligers mogen  paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretisch en praktische instructie hebben gevolgd.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien:

 • De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau bij de verschillende lessen in.
 • Absolute beginners volgende minimaal twee speciale beginnerslessen.

Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien:

 • Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.
 • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage

Rijbaan regels voor ruiters

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u een of meer regels niet? Uw instructeur of overige personeelsleden geven u graag een toelichting.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-1384 teken te dragen.
 • Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd.
 • Op- en afstijgen op de AC-lijn.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.