Algemene voorwaarden zomer ponykamp 2024

Aanmeldingen:

Zolang er bij het kamp niet  staat dat het ‘vol’ is, kan er ingeschreven worden. Aanmelden kan alleen door middel van ons online inschrijfformulier.

Het wordt aangeraden om niet te lang te wachten met de aanmeldingen, want VOL= VOL !

Aanmeldingen per telefoon, of naar onze e-mail adressen worden niet in behandeling genomen.

 

Betalingen:

De aanmeldingen worden pas definitief, nadat de aanbetaling is gedaan.

U ontvangt hiervoor een factuur. Na de aanbetaling is de inschrijving definitief, u ontvangt hier geen bevestiging van.

Het restant van de betaling dient 4 weken voor aanvang van het kamp voldaan te zijn. Hiervan ontvangt u van ons een factuur. Indien wij het restant bedrag 2 weken voor aanvang van het kamp niet ontvangen hebben, behouden wij ons het recht om deze plaats aan een ander op de wachtlijst te geven. In dit geval zal er geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.

 

Annuleren:

Bij annulering van het ponykamp 8 weken voor aanvang, zal er geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden. Bij annulering van het ponykamp 4 weken voor aanvang, zal er geen restitutie van het gehele bedrag plaatsvinden.

Indien de organisatie van het ponykampen door overmacht of onvoldoende deelname hun verplichtingen niet na kan komen, zijn zij gerechtigd het kamp te annuleren. Zij zullen de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Hierbij vindt volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Als er 2 maanden voor het begin van een kamp nog geen 12 aanmeldingen zijn, kan het kamp afgezegd worden. Dit is gelukkig nog bijna nooit gebeurd!

Voortijdig vertrek:

Bij voortijdig vertrek van de deelnemer volgt geen restitutie van het kampgeld.

Inentingen:

Mocht er voor gekozen worden om een eigen paard/pony mee te nemen naar ons kamp dan dienen de paarden /pony’s ingeënt te zijn tegen influenza en rhino. Graag het paspoort meenemen en bij de leiding van het ponykamp achterlaten.